Psycholog Andrey Kashkarov řekl, jak se stát dobrými rodiči

Je to úžasná věc, ale téměř každý rodič se považuje za „hodného“.

Hodnotové soudy se objevují o to živěji, čím častěji dochází k podmíněnému srovnávání konkrétní rodičovské participace s … jinými rodiči.

A toto srovnání je velmi subjektivní a podle zákonitostí známých v psychologii.

Je tedy přirozené, že člověk před ostatními (a společností) ospravedlňuje jakékoli své činy a tak je tomu odnepaměti. Málokdo dokáže rychle, jasně a jednoduše přiznat své chyby.

máma dítě
Foto: Pixabay

Psycholog se však domnívá, že kromě „dospělého“ existuje i pohled dítěte na vztah rodiče a dítěte a na jednání rodičů. Andrej Kaškarov.

Tyto hodnotové soudy ze strany dítěte ve vztahu k vlastním rodičům jsou rovněž subjektivní a jsou spojeny s komplexní škálou informací analyzovaných ve srovnání s chováním ostatních rodičů ve vztahu k jejich dětem; děti přece dobře komunikují a často si mezi sebou sdělují dojmy z toho, co se kolem nich a doma děje.

Hlavním úkolem „dobrého rodiče“ je dát vyvíjející se osobnosti dovednosti k překonání složitosti světa dospělých.

To platí pro perspektivní a konkurenceschopné vzdělávání a v různých oblastech (můžete „dovést“ dítě k červenému diplomu nebo mu můžete dát vynikající sportovní dovednosti), totéž platí pro vytváření psychického pohodlí a důvěryhodných vztahů v rodině.

Co se týče první – naučné cesty, jde především o dodržování určité harmonie vývoje, tedy o rozvoj mnoha oblastí téměř současně.

Ale v praxi to zřídka funguje stejně, protože čas na hodiny není „kaučukový“ a míra vnímavosti dětí je omezená.

Nejhorší ze všeho je, když rodiče rádi vychovávají dítě jako předmět svých vlastních nerealizovaných fantazií a snů. Včetně profesní a profesní.

Jsou případy, kdy jsou děti doslova nuceny chodit do hudební školy, protože „matka miluje jazz“ a vidí ve svém dítěti přinejmenším skvělého muzikanta. Některé děti „chodí“ a „plivají“.

Někteří rodiče se také domnívají, že (jako voják v armádě) je potřeba dítě neustále něčím zaměstnávat, pak se prý nezaplete se špatnou společností. To vše je chytré i hloupé.

Proto je důležité chápat nejen touhy rodičů, ale také preference, příležitosti a touhy dětí.

Až do dospívání lze totiž od dítěte „vytesat“ téměř vše, co rodič chce, a vždy se najdou argumenty ve prospěch určitých činností; pro dítě je těžké odolat „nátlaku“ dospělých.

A v dospívání, pubertě, se tento „okamžik pravdy“ projevuje, když teenager, který získal sílu morálního a dokonce fyzického odporu, „náhle“ (ve skutečnosti měl v úmyslu po dlouhou dobu) prohlásit svou volbu nezávislosti a odhodlání vlastního života a zájmů.

Rodiče jsou (někdy) v šoku – prý se do toho a tamtoho vloží tolik úsilí, peněz a času a všechno je sešrotováno.

Abychom se vyhnuli této po generace často opakované chybě samozřejmosti, je nezbytná pozornost k detailu, pozornost k potřebám a aspiracím (touhám) dítěte.

Ano, jsou případy, a to poměrně často, kdy i v závěrečných ročnících selhává kariérové ​​poradenství a teenager se ztrácí v odpovědi na otázku – čím se chce stát v dospělosti: chodil do hudební školy a zdálo se, že ho naučili kreslit v „umělci“, hraje šachy a do puntíku zná pravidla ženského fotbalu.

Ale přesto při pečlivém přístupu k dětem je tak či onak jasné, co dítě vlastně chce, v čem se mu daří.

Rodičovská vůle a „směrování“ dětí je jistě důležité, ale stejně důležité je zachovat důvěru ve vztah rodič – dítě. To je hlavní úkol (a velmi obtížný – jak již bylo řečeno) rodičů.

Pouze bez ztráty důvěry lze skutečně ovlivnit syna nebo dceru, a to i ve věku dospívání, ve věku zkoušek.

Příklad pozorného postoje k dítěti na střední škole může být následující. Viděli jste, že dívka inklinuje k podivnému stylu – nanáší si kosmetiku a napodobuje podle vnějších znaků nějaké pro její rodiče nepochopitelné čarodějnice.

Držte krok se životem – tento styl se stal populárním v roce 2022 a říká se mu „monstrum“. Najděte si informace o stylu sami a zůstaňte v obraze se situací.

Pokud svému teenagerovi řeknete, že jste si tohoto stylu vědomi a dokonce ho podporujete, těžko si dokážete představit lepšího přítele.

Ze zkušeností dospělých rodičů, včetně kariérních zkušeností, víme, že aby mohli ovlivnit události, musí být vedeni. V tomto případě má vaše pozornost vůči vlastním dětem přibližně stejný význam.

Nežijte ani tak svými touhami (ve vztahu k dětem), ale také jejich zájmy; místo zběsilé kritiky a posměchu se zajímejte o jejich život a pak … si s největší pravděpodobností dokážete udržet důvěru na dlouhou dobu.

To je hlavní problém a hlavní úkol dobrého rodiče v naší turbulentní době.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni