Jak se diagnostikuje a léčí osteoporóza

Osteoporóza nemá žádné specifické vnější projevy, podle kterých by bylo možné ji odhalit, proto by měl navštívit lékaře každý, kdo má řadu rizikových faktorů onemocnění, zejména lidé nad 60 let. Lékař nejprve zhodnotí osobní i rodinnou anamnézu pacienta a podle potřeby doporučí další vyšetření.

Denzitometrické vyšetření – vyšetření hustoty kostní hmoty

Je rozhodující pro stanovení diagnózy osteoporózy. Jedná se o vyšetření kostní hustoty – BMD (bone mineral denzity). Lékaři dokáží díky němu zhodnotit zdraví kostí a odhalit problémy dříve, než se projeví. Nejčastěji se kostní hustota měří na páteři a bederní kosti. Výsledky se udávají v tvz. T-skóre, které je vyjádřením poklesu kostní hmoty v porovnání s průměrnou kostní hmotou zdravých 30letých jedinců stejného pohlaví.

Norma T skóre > –1 SD (SD = standard deviations – standardní odchylka oproti referenční hodnotě)
Osteopenie T skóre –1 až –2,5 SD
Osteoporóza T skóre < –2,5 SD (tedy kostní hmota je více než 2,5krát tenčí než u zdravého mladého člověka)
Manifestní (závažná) osteoporóza T skóre < –2,5 SD + přítomnost alespoň jedné fraktury způsobené křehkostí kostí

Laboratorní vyšetření – zahrnují základní vyšetření krve a moči, jakož i doplňující specifická vyšetření

RTG vyšetření dokáže odhalit zlomeniny, například obratlů či jiných kostí

Jak se onemocnění léčí

K léčbě osteoporózy a prevenci osteoporotických zlomenin již v současnosti existuje řada účinných léků, které lékaři předepisují s ohledem na individuální potřeby každého pacienta. Součástí účinné léčby by vždy mělo být:

  • Posilování svalstva – alespoň 3–4krát týdně, obecně se dospělým lidem doporučuje alespoň 30 minut cvičení každý den. Pomáhá předcházet ztrátě kostní hmoty, podporuje novotvorbu kosti a udržuje pacienta aktivního a pohyblivého. Ideálním pohybem je (podle fyzické kondice konkrétního pacienta) chůze, aerobik, jogging, chůze po schodech, běh, tenis, tanec, tai či, vodní aerobik či jóga.
  • Pobyt na slunci – sluneční záření stimuluje tvorbu vitamínu D v lidském organismu. Pro jeho optimální tvorbu se doporučuje pobyt na slunci přibližně 2krát týdně v trvání 15 – 30 min s odhaleným obličejem, rukama, zády a rameny. Pobyt na slunci je důležitý, protože doplněk vitamínu D ve formě tablet dokáže pokrýt maximálně 20% potřeby.
  • Vhodné stravování – dostatečný a pravidelný přísun doplňků vitamínu D 800 – 1 000 IU – mezinárodních jednotek denně a vápníku 1 000 – 1 200 mg denně.
  • Skoncování s kouřením – protože cigarety mají prokazatelně nepříznivý vliv na kosti
  • Užívání vhodných léků proti osteoporóze

Postup a zásady léčby

  • léky proti osteoporóze mohou lékaři předepisovat těm pacientům, kteří mají denzitometricky potvrzenou osteoporózu, nebo pacientům s prokázanou osteoporotickou zlomeninou. Je třeba také zvážit osobní anamnézu pacienta, přínosy i případné nežádoucí účinky léčby
  • stejně jako vývoj osteoporózy i její léčba je dlouhodobý proces, měla by trvat minimálně 3 roky, specialisté však obyčejně doporučují léčbu po dobu 5 let, s přehodnocením rizikového profilu pacienta. Zmírnění příznaků nelze dosáhnout během několika měsíců, protože k obnově kostní tkáně dochází u pacientů jen pomalu. Dlouhodobá léčba podporuje ukládání minerálních látek do kostí a zaručuje dostatečný přísun látek potřebných pro pružnost a pevnost jejich struktury. Účinnost léčby je viditelná a objektivně prokazatelná na základě ročních denzitometrických vyšetření, podle kterých umí lékař kontrolovat postup v léčbě.

Účinnost léčby

  • cílem léčby osteoporózy u žen po menopauze je především zabránit vzniku zlomenin, což přímo souvisí se zachováním množství a kvality kostní hmoty, resp. dosažením jejího zlepšení (tvorby nové a pevnější kosti). Farmakologická léčba dokáže snížit riziko zlomenin obratlů o 30-70%, riziko periferních zlomenin o 15-20% ao více než 40% snížit riziko zlomeniny krčku stehnové kosti. Klíčovým faktorem účinnosti léčby osteoporózy je však vždy současný dostatečný přísun vápníku a vitamínu D a co je zásadní – dodržování dlouhodobé léčby pacientem
  • efektivitu léčby lze objektivně ověřit vyšetřením dynamiky markerů kostního obratu před léčbou a několik měsíců po nasazení terapie. Toto hodnocení je založeno na reálné změně markerů odbourávání kostní hmoty a novotvorby kosti
  • z léčiv, které jsou v současnosti schváleny, prokazatelně (potvrzeno studiemi) snižují riziko zlomenin obratlů, periferních zlomenin a zároveň zlomenin krčku stehenní kosti léčiva stroncium ranelát, bisfosfonáty (alendronát, rizedronát a zoledronát) a denosum
Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni