Psycholog řekl, proč je nebezpečné žít s rodiči. Mnoho lidí dělá tyto chyby.

Postoj matky k dítěti bude určovat budoucí postoj dítěte ke světu.

Jeho vnitřní jádro, schopnost přežít a řídit svůj vlastní potenciál.

Máma je doslova vztah. Jak matka nosí dítě, jak ho vychovává, tak se utvářejí vztahy dítěte s vnějším světem.

„Každá žena se táhne zpět do své matky – a dopředu do své dcery … její život se táhne po generace a nese pocit nesmrtelnosti.“C. G. Jung.

psycholog řekl, proč je nebezpečné žít s rodiči

O závislosti dítěte na matce se mluvilo s odborníkem zpravodajského portálu BelNovosti, psychologem Olga Artamonová.

V prvních fázích života a dospívání dítěte by matka měla být psychologicky sloučena se svým dítětem, aby nenápadně vnímala všechny okamžiky a včas reagovala na potřeby dítěte.

Maminka si na dítě zvykne, připoutá se k němu a její potřeba být potřebná přetrvává mnoho let. Dítě ale zároveň potřebuje být stále volné.

Separace je způsob, jak oddělit dospělého od dítěte. Pozor, ne vzdálenost. Jde jen o oddělení hranic, kdy se společné MY mění v samostatné JÁ + JÁ. Kritické období odloučení připadá na období dospívání.

Předtím bylo zlaté období, kdy dítě matku ve všem poslouchalo. Je to asi 4 až 6,8 roku. A pak přijde náhlý skok dítěte na svobodu. A někdy maminka není na takové změny připravena.

Proto je velmi důležité, aby proces separace probíhal hladce a efektivně. Hlavním úkolem je neztratit vřelé rodinné vztahy.

Potřeba, aby rodiče zůstali potřební, se s přibývajícími roky jen zesiluje. To je někdy umocněno tím, že máma se celý život věnuje jen dětem a teď, když odrostly, jí nic jiného nezbývá.

V tomto období je velmi důležité, aby separace probíhala co nejjemněji. Bude to bolestivé a těžké pro všechny. Ale nakonec všichni budou moci zůstat v úžasném vztahu a dítě si nyní bude budovat svůj vlastní život samo.

Ke konečnému oddělení by mělo dojít mezi 18. a 25. rokem věku. Dojde-li v budoucnu k narušení hranic, je to indikátor, že oddělení nebylo dokončeno.

Dítě je již plnoleté, vydělává si samo, buduje rodinu a matka mu dál leze do života. Přichází, když chce, naznačuje, co dělat, jak žít.

Dítě podlehne nátlaku matky a skutečně se začne cítit malé a neschopné věci dělat. Odtud neschopnost budovat vztahy s kolegy, managementem, potíže s vytvářením vlastní rodiny, potíže s výchovou vlastních dětí.

Někdy dospělé děti, které se snaží vymanit se z kruhu závislosti na svých rodičích, přeruší všechny vztahy se svou matkou. Pak je to těžké pro obě strany.

Dítě trápí pocit viny z toho, že udělal s rodičem špatnou věc, a matka – z nepochopení toho, v čem je její chyba. Žádná ze stran se ale nemůže vrátit k normálním vztahům.

Důležité: k oddělení by mělo dojít na několika úrovních:

  • Fyzická – když matka nebydlí vedle dítěte.
  • Emocionální – když nálada matky neovlivňuje náladu dítěte.
  • Intelektuální – týká se myšlenek. Názor a myšlenky matky se mohou lišit od názoru a myšlenek dítěte. A mezi matkou a dcerou je přijetí.

Dospělé děti, aby se mohly úspěšně odloučit, musí převzít část zodpovědnosti. Například placení účtů za energie, úklid bytu atd.

A pokud máte pocit, že láska vaší matky i na dálku narušuje vaše hranice, pak se naučte, jak správně překládat své touhy a potřeby.

Pomozte svým rodičům přejít na něco jiného kromě vás. Přihlaste je do fondu nebo zájmové skupiny. Pokud vaši rodiče milují zvířata, dejte jim psa nebo kočku.

Hlavní věcí v této situaci je naučit se rozhodovat sami a nést za ně zodpovědnost. Vy sami jste zodpovědní za svůj život. A čím dříve to pochopíte, tím lépe se vybuduje váš vztah s matkou.

Předplatné kanálu

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni