Senioři, pozor na dluhy! Na penzi vám může sáhnout exekutor

Přiznání důchodu neznamená konec exekučních srážek. Na čem závisí výše vaší měsíční srážky? Jak může příjemce důchodu předejít exekuci?


důchodkyně, peníze, problém, dluhy

Nejčastěji se exekuční srážky z důchodů hradí ve prospěch nebankovních subjektů, telekomunikačních operátorů či poskytovatelů datových služeb a zdravotních pojišťoven.
Příští důchodce by si před odchodem do penze měl, kromě všech dokladů potřebných k přiznání starobního důchodu, dát do pořádku i případné stávající dluhy. Mnozí si totiž myslí, že odchodem do penze se svých dluhů zbaví. Není tomu tak. „Důchod je podle zákona takovým příjmem, ze kterého lze srážet dlužné částky. Sociální pojišťovna začne provádět srážky z důchodu na příkaz soudního exekutora, nedělá to svévolně,“ informuje Jana Hrabková z komunikačního odboru Sociální pojišťovny.

Nejčastěji se exekuční srážky z důchodů hradí ve prospěch nebankovních subjektů, telekomunikačních operátorů či poskytovatelů datových služeb a zdravotních pojišťoven.

Výjimkou nejsou ani senioři, kteří mají více exekucí. „Pokud má jeden pojištěnec více pohledávek, určují se takzvané přednostní a nepřednostní pohledávky s přesným postupem jejich výpočtu. Přednostní pohledávky definuje Exekuční řád. Jde například o výživné na nezletilé dítě, pohledávky daní, poplatků a cel, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, přídavku na dítě, pohledávky úhrady za sociální služby.Půjčky od bankovních, respektive nebankovních subjektů a poplatky telekomunikačním operátorům patří mezi nepřednostní pohledávky,“ vysvětlila Hrabková.

Měsíční srážka z penze závisí na částce životního minima, měsíční částce penze exekvovaného důchodce, počtu vyživovaných osob, skutečnosti, zda jde o přednostní nebo nepřednostní pohledávku, pohledávku výživného pro nezletilé dítě nebo pohledávku na pokutě za vybrané přestupky či částky, za kterou se poskytuje dlužníkovi péče v zařízení sociálních služeb, pokud je poskytována.

Penzistovi ale nemůže exekutor sáhnout na celou částku důchodu. Základní částka, která musí důchodci zůstat, je částka životního minima. V současnosti je to 214,83 eura. Jsou však výjimky, pokud jde o výživné na nezletilé dítě a také v případě, že je důchodce umístěn v zařízení se stravou a kapesným.

A jaká je nejvyšší částka exekuce? „Údaje máme zpracovány v pásmech. V dubnu mělo 40 důchodců exekuční srážku v částce nad 500 eur,“ uvedla Hrabková. Jak vysvětlila, Sociální pojišťovna o výkonu exekučních srážek z důchodu sama nerozhoduje, jen plní povinnosti, které jí vyplývají ze zákona jako plat. .

„Přestat provádět srážky z důchodu může pouze tehdy, když orgán, který nařídil srážky, oznámí, že pohledávka spolu s příslušenstvím byla uhrazena nebo exekuce byla zastavena z jiného důvodu,“ dodala Jana Hrabková.

Často se stává, že účet, na který chodí důchodci penze, exekutor zablokuje, a důchodce si myslí, že účet zablokovala Sociální pojišťovna. Důchodce tak zůstane bez finančních prostředků. Má v takovém případě nějakou možnost dostat se ke svému důchodu?
Ze zákona o sociálním pojištění má důchodce možnost vybrat si způsob poukazování důchodu. Jedním z nich je poukazování penze na jeho účet (případně na účet manžela/manželky) v bance. V případě, že důchodce není spokojen s poukazováním důchodu na účet, má možnost požádat Sociální pojišťovnu o jeho vyplácení prostřednictvím pošty v místě bydliště. Sociální pojišťovna provede změnu ve způsobu poukazování důchodu nejpozději od splátky splatné ve třetím měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla žádost o změnu způsobu výplaty důchodu doručena Sociální pojišťovně.

Proč se nadále provádějí srážky, i když povinný Sociální pojišťovně oznámil, že dlužnou částku již poukázal oprávněnému?
Sociální pojišťovna po nařízení exekuce srážkami z důchodové dávky může přestat provádět srážky jen na základě oznámení, že pohledávka je uhrazena, resp. na základě oznámení o zastavení exekuce z jiného důvodu. Uvedené Sociální pojišťovně oznamuje orgán, který exekuci nařídil. Přestat provádět srážky z penze výlučně na základě oznámení povinného o uhrazení pohledávky není možné.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni