Senioři: Slevy na dovolenou či rekreaci

Po splnění podmínek mají nepracující penzisté nárok na 50-eurovou slevu na dovolenou. Pracující mají nárok na příspěvek na rekreaci.


senioři, bazén, rekreace, odpočinek, dovolená,...

Pokud penzista pracuje ve firmě, která má více než 49 zaměstnanců, má nárok na příspěvek na rekreaci, pokud jeho pracovní poměr trvá nepřetržitě nejméně 24 měsíců.
50-eurová sleva na dovolenou

Padesáti eury přispívá stát na dovolenou nepracujícím penzistům, kteří mají trvalý pobyt na Slovensku. Pobyty se státní účelovou dotací již tradičně organizuje Jednota důchodců na Slovensku a Konfederace odborových svazů.

„Dotace na rekreační a rekondiční pobyty jsou určeny k udržení společenské aktivity vedoucí ke zkvalitnění života v seniorském věku. Pobytu s dotací se může zúčastnit občan SR, příjemce starobního, předčasného starobního nebo výsluhového důchodu, který nepracuje. Tuto skutečnost účastníci musí potvrdit podpisem , které dostanou při nástupu na pobyt. Na dotaci nemá nárok ani penzista pracující na dohodu, \“přiblížila podmínky získání \“dotovaného\“ pobytu místopředsedkyně Jednoty důchodců na Slovensku Valérie Pokorná.

Upozornila, že Jednota důchodců je pouze organizátorem pobytů. „Dotované pobyty mohou využít i starobní důchodci, kteří jsou těžce zdravotně postiženými osobami a jsou odkázáni na cizí pomoc. Musí však přijít s vlastním průvodcem a ten si musí zakoupit pobyt v plné výši bez dotace, pokud nemá dotační poukaz. Plnou výši pobytu uhradí z manželského páru i ten, kdo ještě není pobíratelem důchodu,“ dodala.

Jak získat dotovaný pobyt

1. Důchodci nemají na rekreační a rekondiční pobyty se státní 50-eurovou dotací právní nárok.

2. Těchto pobytů se mohou účastnit pouze příjemci starobního nebo předčasného starobního nebo výsluhového důchodu, kteří nemají příjem ze zaměstnání či podnikání nebo jiné závislé činnosti.

3. Podmínkou je i slovenské občanství s trvalým pobytem na Slovensku.

4. Nepracující senior se pobytu může zúčastnit pouze jednou za kalendářní rok.

5. Součástí dotačního poukazu je i čestné prohlášení účastníků, že splňují výše uvedené skutečnosti.

6. V ceně pobytů není započtena daň z ubytování, ta je rozdílná v jednotlivých lokalitách. Těžce zdravotně postižené osoby mívají slevy.

7. Pokud by se dodatečně zjistilo, že důchodce nesplnil kritéria a přesto čerpal státní dotaci, bude muset rozdíl doplatit.

8. Důchodci zaměstnaní na dohodu nemají nárok na dotaci.

9. Dotované pobyty mohou využít i starobní důchodci, kteří jsou zdravotně těžce postiženi a jsou odkázáni na cizí pomoc. Musí však přijít s vlastním průvodcem a ten si musí zakoupit pobyt v plné výši. Státní dotace se na průvodce nevztahuje.

10. Pokud se chce pobytu zúčastnit manželský pár, kde jeden ještě pracuje a nepobírá důchod, musí tento uhradit plnou výši pobytu.

11. Penzista se musí prokázat Rozhodnutím Sociální pojišťovny o přidělení důchodu.

Pokud penzista pracuje, má nárok na příspěvek na rekreaci

Pokud penzista pracuje ve firmě, která má více než 49 zaměstnanců, má nárok na příspěvek na rekreaci, pokud jeho pracovní poměr trvá nepřetržitě nejméně 24 měsíců. Zaměstnavatel mu proplatí 55 % způsobilých výdajů, nejvýše však 275 eur za kalendářní rok.

Oprávněnými výdaji na rekreaci jsou prokázány výdaje zaměstnance na:

 • služby cestovního ruchu spojené s ubytováním nejméně na dvě přenocování na Slovensku,
 • pobytový balíček obsahující ubytování nejméně na dvě přenocování a stravovací služby nebo jiné služby související s rekreací na Slovensku,
 • ubytování nejméně na dvě přenocování, jehož součástí mohou být stravovací služby,
 • organizované vícedenní aktivity a zotavovací akce během školních prázdnin pro dítě navštěvující základní nebo některý z prvních čtyř ročníků osmiletého gymnázia,
 • příspěvek na rekreaci lze využít i na lázeňskou léčbu ve skupině B nebo pokud do zařízení jde zaměstnanec jako samoplátce,
 • od ledna jsou daňovým výdajem zaměstnavatele i příspěvky na sportovní činnost dítěte zaměstnanců.

Co se považuje za účetní doklad pro účely příspěvků k rekreaci?

 • identifikace poskytovatele rekreačního pobytu,
 • identifikační údaje zaměstnance, pro kterého je doklad vystaven,
 • uvedení osob, které se spolu se zaměstnancem zúčastnily pobytu,
 • popis poskytnutých služeb,
 • časové vymezení poskytnutého rekreačního pobytu,
 • informace o ceně a datu úhrady za pobyt,
 • samotné číslo dokladu jeho vystavovatele.

Lázeňský pobyt a náklady na rekreaci

Zaměstnanec absolvoval lázeňský pobyt, přičemž prvních 10 dní lázeňského pobytu byl pracovní neschopný a dalších 11 dní čerpal dovolenou. Lze příspěvek na rekreaci počítat z celkových nákladů na lázeňský pobyt nebo jen poměrnou částí nákladů připadajících na období absolvování dovolené?
Je-li zaměstnanec na léčení nařízeném např. zdravotní pojišťovnou, je vázán dodržovat léčebný režim stanovený ošetřujícím lékařem, nejde o rekreaci, a proto není možné využít příspěvku k rekreaci. V případě nařízeného léčení má zaměstnanec nárok uplatnit nezdanitelnou část na lázeňskou léčbu za úhradu, kterou platil a souvisí s lázeňskou péčí. Jen v případě, že zaměstnanec využívá služeb lázní s doporučenými procedurami lékaře v rámci své dovolené, tedy pokud mu nebyla lázeňská péče nařízena lékařem, nebo nebyla schválena zdravotní pojišťovnou, vzniká mu nárok na příspěvek na rekreaci.

Léčebný pobyt dítěte doprovázený rodičem

Zaměstnanec spolu se svými dětmi absolvuje léčení během letních prázdnin. Dětem zaměstnance léčení proplatí zdravotní pojišťovna, zaměstnanec si hradí pobyt sám. Má nárok na příspěvek na rekreaci, pokud toto léčení absolvuje během pracovního volna na ošetřování člena rodiny (OČR)?
Zaměstnanec, který je pro účely zákona o sociálním pojištění pojištěncem, je po dobu trvání OČR povinen dodržovat účel OČR (osobní a celodenní ošetřování nemocného dítěte), a proto nelze toto období považovat za období absolvování rekreace. Zaměstnanec nemá nárok na příspěvek na rekreaci za období po dobu trvání OČR na dítě.

Zdroj: Finanční zpráva
Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni