Výhody a slevy pomáhají penzistům

Suma průměrného starobního důchodu sice přesáhla 500-eurovou hranici, mnozí senioři však žijí z mnohem nižších penzí. Zlepšit jim životní situaci může pomoci řada výhod a slev.


sport, zábava, senioři, kolo, pohyb, příroda

Pokud penzista pracuje na smlouvu, benefitem je pro něj příspěvek na rekreaci.
Na konci dubna letošního roku průměrný starobní důchod činil 500,70 eura. Oproti dubnu loňského roku se zvýšil o 17 eur. Průměrný předčasný starobní důchod ve srovnání s dubnem loňského roku vzrostl o 46,20 eura na 494,30 eura. Průměrný invalidní důchod pro osoby s mírou postižení do 70 % byl na konci minulého měsíce na úrovni 224 eur. Ve srovnání s dubnem loňska je tak vyšší o 7,50 eura. Invalidní penzi pro lidi s mírou postižení nad 70 % vyplácí pojišťovna v průměrné výši 405,60 eura. Meziročně jde o nárůst o 13,40 eura, uvádí se ve zprávě agentury SITA.

Nízké penze jsou zřejmě jedním z důvodů, proč mnozí důchodci i při jejich pobírání pracují. Pokud penzista pracuje na dohodu s příjmem do dvou set eur měsíčně, nemusí platit z tohoto příjmu žádné daně. Přivydělává-li si na smlouvu a platí odvody, po skončení práce mu za odpracované měsíce patří zvýšení penze.

„Sociální pojišťovna posoudí zvýšení důchodu za další období důchodového pojištění a má-li na zvýšení penzista nárok, Sociální pojišťovna tak učiní vždy do konce března. Činí tak každý rok automaticky, důchodci o toto zvýšení nemusí žádat,“ uvedla Zuzana Dvoráková, mluvčí Sociální pojišťovny.

Pokud penzista pracuje na smlouvu, benefitem je pro něj příspěvek na rekreaci. Zaměstnavatel mu musí, po splnění podmínek, zaplatit 55 procent z rekreace, maximálně však 275 eur v jednom roce.

Finanční situaci a životní úroveň pomáhají penzistům zlepšovat i různé výhody a slevy. Tou nejznámější a nejvyužívanější je cestování vlaky zdarma, ale také limity na léky.

Důchodci mohou uspořit i na daních. O tom, v jaké výši bude sleva poskytnuta, rozhodují obce ve svém obecně závazném nařízení. Slevy se týkají například placení daní z nemovitostí, poplatku za psa či za komunální odpad.

Již několik let důchodcům stát přispívá padesáti eury na dovolené. O přidělení pobytu s dotací může požádat občan s trvalým pobytem na Slovensku, přičemž musí jít o příjemce starobního, předčasného starobního nebo výsluhového důchodu. To zdokladuje čestným prohlášením o tom, že je příjemcem daného důchodu a nepracuje.

„Dotace na rekreační a rekondiční pobyty jsou určeny k udržení společenské aktivity vedoucí ke zkvalitnění života v seniorském věku. Na dotaci nemá nárok penzista pracující na dohodu,“ přiblížila podmínky získání „dotovaného“ pobytu místopředsedkyně Jednoty důchodců na Slovensku Valérie Pokorná. Upozornila, že Jednota důchodců je pouze organizátorem pobytů.

\“Rekondičně-léčebný pobyt lze čerpat jednou ročně a pouze u jednoho poskytovatele a na dotovaný pobyt penzista nemá právní nárok,\“ dodala Valérie Pokorná.

Léky: Co je jinak od dubna

Limit spoluúčasti je částka, kterou se pojištěnec spolupodílí na úhradě léku, dietetické potraviny a zdravotnické pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že pokud úhrnná výše úhrad pojištěnce za doplatky za léky, zdravotnické pomůcky a dietetické potraviny překročí v kalendářním čtvrtletí limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) pro určené skupiny pojištěnců 0 eur, 12 eur a 30 eur, zdravotní pojišťovna mu uhradí částku, o kterou byl limit spoluúčasti překročen.

Zákon s účinností od 1. dubna doplatky za léky, zdravotnické pomůcky nebo dietetické potraviny nezrušil, změnil však výši a způsob uplatnění limitu spoluúčasti pro vybranou skupinu pojištěnců.

Limit ve výši 12 eur se vztahuje na: pojištěnce, který je držitelem průkazu fyzické osoby s těžkým zdravotním postižením nebo průkazu fyzické osoby s těžkým zdravotním postižením s průvodcem, příjemců invalidního nebo invalidního výsluhového důchodu, pojištěnce, který je invalidní a nevznikl mu nárok na invalidní důchod.

Limit ve výši 30 eur se vztahuje na: pobíratelů starobního důchodu, pobíratelů důchodu z výsluhového zabezpečení policistů a vojáků ve věku stanoveném pro vznik nároku na starobní důchod, pobíratelů důchodu z jiného členského státu Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Švýcarska – není-li taková osoba pojištěna není pobíratelem důchodu ze třetího státu, pojištěnce, který dovršil důchodový věk a nevznikl mu nárok na starobní důchod, pojištěnce, který je pobíratelem předčasného důchodu a nevznikl mu nárok na starobní důchod.

Pokud se na pojištěnce vztahuje několik limitů spoluúčasti současně, uplatní se limit spoluúčasti výhodnější pro pojištěnce.

Do úhrnné výše úhrad pojištěnce se započítávají doplatky pojištěnce za léky, zdravotnické pomůcky a dietetické potraviny částečně hrazené na základě veřejného zdravotního pojištění ve výši přepočteného doplatku za nejlevnější náhradní lék, nejlevnější náhradní zdravotnickou pomůcku a nejlevnější náhradní dietickou potravinu.

Zdroj: vszp.sk
Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni