Chyby při výběru pojištění vás mohou stát tisíce eur

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti jsou dvě rozdílné věci. Každý typ pojištění kryje jiné škody. Na co je třeba si dát pozor při jejich výběru?


obývací pokoj, bydlení, rodina, radost

Před uzavřením pojištění nemovitosti nebo domácnosti je důležité prohlédnout si rizika, proti nimž bude majetek chráněn v případě vzniku škody.
Vlastníci nemovitostí by si určitě podle Anny Jamborové z ČSOB pojišťovny neměli zaměňovat pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. „Například pojištění domácnosti se vztahuje na škody na vybavení domova, jako je například nábytek či domácí spotřebiče. Ideální je zkombinovat jej is pojištěním nemovitosti, které se vztahuje na samotnou budovu – tedy například stěny, podlahy, parkety, střechu, okna či dveře. Rovněž by si měli klienti průběžně prověřovat, zda současné zařízení domácnosti a stav nemovitosti odpovídají údajům uvedeným ve smlouvě,“ vysvětluje Jamborová.

„Zkušenosti ze živelných událostí, jako jsou záplavy či požáry, ukazuje, že je velmi důležité, aby byl domov pojištěn komplexně, tedy měl pojistnou nemovitost i domácnost. „Z praxe víme říci, že prioritně si lidé pojišťují nemovitost a na pojištění domácnosti zapomínají (vnitřní zařízení domu a bytu), což je chyba, neboť v takovém případě nemají majetek pojištěný komplexně. Často se stává, že lidé si např. při uzavírání hypotéky pojistí dům nebo byt, protože je to k hypotéce povinné, domácnost však nechají nepojištěnou,“ říká Beáta Lipšicová z pojišťovny Uniqa. V případě škody způsobené například záplavou či požárem pak pojišťovna zaplatí poškození nebo zničení nemovitosti, ale ne škody na movitých věcech a zařízení, jako je nábytek či spotřebiče.

Před uzavřením pojištění nemovitosti nebo domácnosti je rovněž důležité prohlédnout si rizika, proti nimž bude majetek chráněn v případě vzniku škody. „Pojistka by měla garantovat vyplacení odškodného za události způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, povodní, deštěm nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, zhroucením skal nebo zemin, tíhou sněhu či námarchů. zda hasicích zařízení, nárazem dopravního prostředku, vandalismem, krádeží, loupeží a také by měla obsahovat odpovědnost za škodu,“ radí Daniela Michaličová z Komunální pojišťovny.

Lidé však dělají chyby nejen při výběru pojištění, ale také v době, kdy už majetek pojištěný mají. „Nejčastější chybou při pojištění majetku je takzvané podpojištění. Jedná se o případ, kdy je pojistná částka nastavena níže, než je skutečná hodnota majetku. Právě proto se může stát, že v případě pojistné události pojistné plnění na pokrytí výdajů na obnovu nestačí,“ říká Kateřina Kukurová z pojišťovny Generali.

Lidé si podle ní mnohdy neuvědomují, že tím, jak si svůj majetek zvelebují, nabývá vyšší hodnoty, a tudíž je třeba zvýšit i výši pojistné částky. Pokud tak neučiní, může se stát, že v případě pojistné události nepokryje pojistné plnění dostatečně náklady na to, aby si zajistily bydlení ve stejném komfortu. Klienti pojišťoven by proto měli pojistné smlouvy pravidelně přehodnocovat a v případě, že svůj majetek zvelebili, i zvýšit pojistnou částku. Budou si tak jisti, že v případě pojistné události jim pojistné krytí vystačí na znovunabytí nemovitosti či vybavení domácnosti v potřebné hodnotě.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni