O kolik eur vám práce zvýší důchod?

Jaký je rozdíl mezi starobním důchodcem, který pracuje a dostává i penzi, který jen pracuje a pracujícím předčasným důchodcem? Ukážeme vám na příkladech.


penzista, práce, sklad, komunikace, kolegové

Člověk, který dosáhne důchodového věku, nemusí hned požádat o důchod.
Starobní důchodce, který dostává plat i důchod

 • Zvýšení důchodu se vypočítá jako součin jedné poloviny osobních mzdových bodů získaných po dovršení důchodového věku a aktuální důchodové hodnoty.
 • Osobní mzdový bod se odvíjí od příjmu, ze kterého si platíte odvody. Aktuální důchodová hodnota se mění každý rok v závislosti na vývoji průměrných platů ve třetím čtvrtletí. Letos je na úrovni 13,6361 eura.

Člověk v důchodovém věku, který pracuje a nepobírá důchod

 • Člověk, který dosáhne důchodového věku, nemusí hned požádat o důchod. Pracuje-li a nedostává důchod, má nárok na zvýšení své penze, která by mu patřila ke dni dovršení důchodového věku. Zvýšení se vypočítá jako součin osobních mzdových bodů získaných po dosažení důchodového věku a aktuální důchodové hodnoty.
 • Takto vypočtený důchod se dále zvýší o půl procenta za každých 30 dní, když senior byl důchodově pojištěn, ale nepobíral důchod, ačkoli měl na něj nárok. Pokud by někdo například požádal o důchod až po jednom roce po dosažení důchodového věku, jeho penze se zvýší o šest procent.

Pracující předčasný důchodce

 • Pracovat může i předčasný důchodce. Vznikne-li mu z této práce povinné důchodové pojištění, Sociální pojišťovna mu zastaví výplatu důchodu. Může ale pracovat na dohodu, musí však uplatnit odvodovou výjimku a jeho roční příjem nesmí překročit 2 400 eur.
 • Po skončení práce mohou předčasní penzisté požádat Sociální pojišťovnu o uvolnění výplaty důchodu a zároveň o zvýšení svého důchodu. To se vypočítá jako součin osobních mzdových bodů a aktuální důchodové hodnoty. Zároveň se jim důchod zvýší o půl procenta za každých započatých 30 dní, kdy důchod nepobírali, protože pracovali. Požádat o toto půlprocentní zvýšení mohou až po dosažení důchodového věku.

Příklady zvýšení důchodu pracujícímu důchodci

Příklad č. | 1

Pojistenci vznikl nárok na starobní důchod 1. října 2016 a od tohoto dne se mu i vyplácí. Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 pracoval. K 31. prosinci 2019 se mu důchod vyplácel v částce 462,50 eura měsíčně. Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 vydělal 9 320,00 eura. Aktuální důchodová hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobní důchod se od 1. ledna 2020 zvýší takto:

 • určí se zvýšení z jedné poloviny osobního mzdového bodu:
 • osobní mzdový bod za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 = 9 320, 00 : 12 156,00 = 0,7667, za poslední rok období důchodového pojištění po vzniku nároku na důchod1 se použije obecný vyměřovací základ 10 eura, to znamená obecný vyměřovací základ za rok 2018, který dva roky předchází roku 2020) – 0,7667 : 2 = 0,3833
 • zvýšení důchodu = 0,3833 × 13,6361 = 5,22671713 eura měsíčně
 • toto zvýšení se připočte k vyplácené částce starobního důchodu: 462,50 + 5,22671713 = 467,80 eura měsíčně

Částka starobního důchodu se následně zvýší o pravidelnou valorizaci, o 2,9 % měsíční částky důchodu, tedy o 13,60 eura měsíčně na 481,40 eura měsíčně.

Příklad č. | 2:

Pojistenci vznikl nárok na starobní důchod 1. října 2013 a od tohoto dne se mu i vyplácí. Od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 bude tento pojištěnec důchodově pojištěn a po ukončení pracovního poměru požádá od 1. května 2020 o zvýšení starobního důchodu. K 30. dubnu 2020 se mu důchod vyplácí v částce 462,50 eura měsíčně. Za období od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 vydělá 3 700,50 eura. Aktuální důchodová hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobní důchod se od 1. května 2020 zvýší takto:

 • určí se zvýšení z jedné poloviny osobního mzdového bodu: 3 700,50 : 12 156,00 = 0,3045 (za poslední rok období důchodového pojištění po vzniku nároku na důchod se použije obecný vyměřovací základ 12 156,00 eura, to znamená základ za rok 2018, který dva roky předchází roku 2020)
 • 0,3045 : 2 = 0,1522 zvýšení důchodu = 0,1522 × 13,6361 = 2,07541442 eura měsíčně
 • toto zvýšení se připočte k vyplácené částce starobního důchodu: 462,50 + 2,07541442 = 464,60 eura měsíčně.
Příklady jsou pouze informativní.
Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni