Starobní penzisté dostávají v průměru 477 eur, o třetinu více než před deseti lety

Zatímco v lednu 2010 starobní důchod Sociální pojišťovna vyplácela 931 tisíc osobám, v lednu letošního roku už bylo na Slovensku 1 milion 88 tisíc starobních důchodců.

Průměrný starobní důchod na Slovensku na konci ledna letošního roku činil přes 477 eur. Za deset let, tedy od ledna 2010, tak vzrostl o 36 procent.

Před deseti lety totiž starobní penzisté ze Sociální pojišťovny dostávali průměrně 350 eur. Vedle nárůstu částky starobní penze se zvýšil i počet jejích příjemců. Zatímco v lednu 2010 starobní důchod pojišťovna vyplácela 931 tisíc osobám, v lednu letošního roku už bylo na Slovensku 1 milion 88 tisíc starobních důchodců. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Sociální pojišťovna.

Průměrný invalidní důchod pro osoby s mírou postižení do 70 % byl na konci minulého měsíce na úrovni 216 eur. Ve srovnání s lednem 2010 je tak vyšší téměř o pětinu, tedy o 34 eur. Invalidní penzi pro lidi s mírou postižení nad 70% vyplácí Sociální pojišťovna v průměrné výši 391 eur. Za deset let tak tento druh důchodu stoupl o čtvrtinu, tedy o 77 eur. Sociální pojišťovna ke konci minulého měsíce evidovala 234 tisíc příjemců invalidních důchodů, což je oproti lednu 2010 nárůst o 28,1 tisíc osob.

Vdovské důchody dosahovaly ke konci minulého měsíce v průměru 271 eur. Za deset let se zvýšily o čtvrtinu z částky 216 eur. Tyto důchody přitom dostává aktuálně 292,6 tisíce ovdovělých žen. Počet pobíratelek vdovské penze přitom ve srovnání s lednem 2010 klesl o 10,1 tisíce. Průměrná výše vdoveckých důchodů, které pojišťovna vyplácí 49,5 tisíce vdovcům, byla v lednu letošního roku na úrovni 215 eur. V lednu 2010 přitom vdovecká penze dosahovala průměrně téměř 163 eur a dostávalo ji 35,5 tisíc mužů. Sirotčí důchody dostávalo na konci ledna letošního roku 20,4 tisíc osob, a to v průměrné výši 142 eur. Za deset let počet sirotků, pobírajících sirotčí důchod, klesl o 8,8 tisíc a průměrná částka dávky stoupla o 16 eur.

Počet starobních důchodců v budoucnu podle Rady pro rozpočtovou odpovědnost (RRZ) zvýší zavedení stropu na důchodový věk. Parlament totiž koncem března loňského roku schválil ústavní zákon, kterým se zavedl strop na důchodový věk na úrovni 64 let. Žena, která vychovala jedno dítě, bude mít právo jít do důchodu nejpozději ve věku 63,5 let. Pokud žena vychovala dvě děti, bude moci jít do penze nejpozději v 63 letech a žena se třemi a více vychovanými dětmi bude mít strop na důchodový věk na úrovni 62,5 roku.

Jelikož se podle rozpočtové rady zvýší počet důchodců a výkonnost ekonomiky bude pro nižší počet ekonomicky aktivních lidí nižší, k vykrytí vyšších výdajů na důchody bude třeba najít dodatečné příjmy. Podle RRZ by mohlo jít o zvýšení odvodů, daní, snížení jiných výdajů veřejné správy nebo snížení samotné výše důchodů nad rámec jejich snížení vlivem kratší kariéry.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni