Za práci vedle penze vyšší důchod

Na příkladech vám ukážeme, jak se počítá zvýšení důchodu za práci v důchodovém věku. A jak je to s daněmi? Kdy je nemusíte platit?


žena, penzistka, práce, notebook, účetnictví

Člověk, který dosáhne důchodového věku, nemusí hned požádat o důchod.
Starobní důchodce, který dostává plat i důchod

Zvýšení důchodu se vypočítá jako součin jedné poloviny osobních mzdových bodů získaných po dovršení důchodového věku a aktuální důchodové hodnoty.

Osobní mzdový bod se odvíjí od příjmu, ze kterého si platíte odvody. Aktuální důchodová hodnota se mění každý rok v závislosti na vývoji průměrných platů ve třetím čtvrtletí. Letos je na úrovni 13,6361 eura.

Člověk v důchodovém věku, který pracuje a nepobírá důchod

Člověk, který dosáhne důchodového věku, nemusí hned požádat o důchod. Pracuje-li a nedostává důchod, má nárok na zvýšení své penze, která by mu patřila ke dni dovršení důchodového věku. Zvýšení se vypočítá jako součin osobních mzdových bodů získaných po dosažení důchodového věku a aktuální důchodové hodnoty.

Takto vypočítaný důchod se dále zvýší o půl procenta za každých 30 dní, kdy senior byl důchodově pojištěn, ale nepobíral důchod, ačkoli měl na něj nárok. Pokud by někdo například požádal o důchod až po jednom roce po dosažení důchodového věku, jeho penze se zvýší o šest procent.

Pracující předčasný důchodce

Pracovat může i předčasný důchodce. Vznikne-li mu z této práce povinné důchodové pojištění, Sociální pojišťovna mu zastaví výplatu důchodu. Může však pracovat na dohodu, ale musí uplatnit odvodovou výjimku a jeho roční příjem nesmí překročit 2 400 eur.

Po skončení práce mohou předčasní penzisté požádat Sociální pojišťovnu o uvolnění výplaty důchodu a zároveň o zvýšení svého důchodu. To se vypočítá jako součin osobních mzdových bodů a aktuální důchodové hodnoty. Zároveň se jim důchod zvýší o půl procenta za každých započatých 30 dní, kdy důchod nepobírali, protože pracovali. Požádat o toto půlprocentní zvýšení mohou až po dosažení důchodového věku.

Příklady

Příklad č. | 1:

Paní Lýdia si vedle důchodu přivydělává na recepci. Měsíčně vydělá 600 eur. O kolik se jí zvýší důchod, bude-li pracovat od ledna do konce listopadu? V letošním roce dostává penzi v částce 490 eur.

Při výpočtu zvýšení musíme nejprve vypočítat její osobní mzdový bod, který vypočítáme jako součin její celkové hrubé mzdy (4 400 eur) a obecného vyměřovacího základu (12 156 eur).

OMB = 6 600 / 12 156

OMB = 0,5429

Zvýšení penze se pak vypočítá jako jedna polovina osobního mzdového bodu a aktuální důchodové hodnoty (13,6361 eura).

Zvýšení = OMB / 2 x ADH

Zvýšení = 0,5429/2 = 0,27145 × 13,6361 = 3,70

Zvýšení = 3,70 eura (po zaokrouhlení)

Tato částka se následně přičte k původně vyplácenému důchodu ve výši 490 eur. Pokud od 1. prosince požádá o zvýšení důchodu, měla dostávat penzi ve výši 493,70 eura měsíčně.

Příklad č. | 2

Panu Igorovi vznikl nárok na starobní důchod 1. října 2013 a od tohoto dne se mu i vyplácí. Od 1. ledna do 30. dubna letošního roku pracoval. Následně práci ukončil a požádal od 1. května o zvýšení starobního důchodu. K 30. dubnu se mu důchod vyplácel v částce 462,50 eura měsíčně. Za období od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 měl osobní vyměřovací základ 3 700,50 eura. Aktuální důchodová hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobní důchod mu byl zvýšen takto:

OMB = 3 700,50 : 12 156

OMB = 0,3045

Zvýšení penze se následně vypočítá jako jedna polovina osobního mzdového bodu a aktuální důchodové hodnoty (13,6361 eura).

Zvýšení = OMB / 2 x ADH

Zvýšení = 0,3045 : 2 = 0,1522 × 13,6361 = 2,10 eura měsíčně

Tato částka se připočte k vyplácené částce starobního důchodu: 462,50 + 2,10 = 464,60 eura měsíčně.

Příklady jsou pouze ilustrační.

Kdy penzista nemusí platit daně?

Od daně je osvobozen příjem do výše poloviny nezdanitelné části základu daně. V letošním roce tak mohou penzisté celkově vydělat bez daní maximálně 2 207,10 eura. O tom, zda vám stát vrátí daně, které vám zaměstnavatel strhl z platu, rozhoduje celkový hrubý příjem ještě před odečtením odvodů.

Kdo chce získat zpět zaplacené daně, musí sám podat daňové přiznání. Lidé, kteří mají jen příjem ze zaměstnání, podávají daňové přiznání typu A. K jeho vyplnění budete potřebovat potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu a sražených daní a odvodů. Toto potvrzení vám každý zaměstnavatel musí vystavit.

Chcete-li získat zpět daně, nestačí pokud požádáte svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daní. Zúčtování vám sice může zaměstnavatel provést, ale v takovém případě vám daňový úřad nevrátí žádné daně.

V daňovém přiznání je i kolonka, do kterého se uvádí výše celoročního důchodu. Výši důchodu však musí uvést pouze ti penzisté, jejichž důchod je nízký, a proto jim vznikne nárok alespoň na část nezdanitelného minima. Pokud někdo žádá o vrácení přeplatku, který mu vznikl z důvodu, že jeho výdělek byl nižší než polovina nezdanitelného minima, výši důchodu nemusí uvést.

O vrácení daňového přeplatku je třeba požádat. Žádost o vrácení přeplatku je přímo součástí daňového přiznání. Nachází se v jedenáctém oddíle daňového přiznání typu A. Penzion si vybere, zda chce peníze poslat poštou, nebo převodem na účet. Nevyplní-li někdo žádost o vrácení přeplatku, bude muset poslat samostatnou žádost, jinak mu jej daňový úřad nevrátí.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni